Δευτέρα, 28 Απριλίου 2008

DUST IN THE WIND

Τις τελευταίες ημέρες θλιβερό καθήκον με έφερε στα πατρώα εδάφη, στην Μάνη. Ανάμεσα στα πολύωρα μοιρολόγια και αργότερα τις επικήδειους το μυαλό μου στριφογύριζε στο υπέρτατο ερώτημα. Που πάμε; Τι είμαστε; …

I close my eyes

only for a moment

and the moment's gone

all my dreams

pass before my eyes a curiosity

dust in the wind

all we are is dust in the wind

Same old song

just a drop of water

in the endless sea

all we do

crumbles to the ground

though we refuse to see

dust in the wind

all we are is dust in the wind

Now, don't hang on

nothing last forever

but the earth and sky

it slips away

And all your money

won't another minute buy

Dust in the wind

all we are is dust in the wind

dust in the wind

everything is dust in the wind

Δεν υπάρχουν σχόλια: